Ưu đãi

A. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Vay sản xuất kinh doanh:

  • Ưu đãi lãi vay chỉ từ 6%/năm
  • Khách hàng mới (KH chưa có giao dịch tín dụng với Sacombank hoặc không có dư nợ vay trừ vay cầm cố sổ trong thời gian 06 tháng)

Vay phục vụ đời sống (mua xe ô tô, mua/xây/sửa chửa BĐS)

  • Ưu đãi lãi vay chỉ từ 7,5%/năm
  • Khách hàng mới KH chưa có giao dịch tín dụng với Sacombank hoặc không có dư nợ vay trừ vay cầm cố sổ trong thời gian 06 tháng)
  • Khách hàng hiện hữu vay thêm.

Đăng ký vay nhanh tại đây


B. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  • Ưu đãi lãi vay chỉ từ 5%/năm
  • Mức vay từ 10 - 20 tỷ đồng
  • Không có dư nợ tín dụng từ nhóm 2 trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào
  • Có tỷ lệ ROA tối thiểu 1,5%/năm
  • TOI gần nhất từ 6 tháng đến 12 tháng  (100 triệu - 200 triệu/năm)

Đăng ký tư vấn tại đây

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin