Ưu đãi

Hoàn tiền mua sắm với thẻ thanh toán Sacombank

Từ 01/01 - 31/12/2021, chủ thẻ thanh toán nội địa và quốc tế Sacombank khi giao dịch thanh toán online / qua POS sẽ được hoàn tiền lên đến 18.000.000 VND/năm:

  • Hoàn 1% giá trị thanh toán với giao dịch quốc tế
  • Hoàn 0,5% giá trị thanh toán với giao dịch nội địa

Điều kiện:

  • Áp dụng với giao dịch thanh toán đầu tiên trong ngày từ 2.000.000 VND, hoàn tối đa 50.000 VND/ngày
  • Ngân sách hoàn tiền mỗi ngày có giới hạn, ưu tiên theo thứ tự thời gian giao dịch kể từ 0h.

Vui lòng tham khảo Thể lệ ưu đãi Tại đây

Kết quả chương trình

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện và được hoàn tiền

1. Kỳ tháng 01/2021

Vui lòng xem danh sách Tại đây

2. Kỳ tháng 02/2021

Vui lòng xem danh sách Tại đây

3. Kỳ tháng 03/2021

Vui lòng xem danh sách Tại đây

4. Kỳ tháng 04/2021

Vui lòng xem danh sách Tại đây

 

Liên hệ

 1900 5555 88
 ask@sacombank.com 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin