Ưu đãi

  • Chương trình Quay số trúng thưởng định kỳ 02 tuần/ lần dành cho khách hàng tiền gửi, sử dụng dich vụ tại quầy và dịch vụ Ngân hàng điện tử (E-Banking)
  • Chương trình quay số trúng thưởng cuối chương trình dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking)

Thể lệ

Vui lòng xem thể lệ tại đây

Thời gian

Từ 17/4/2017 đến 12/7/2017

Kết quả

Vui lòng xem kết quả đợt 1 tại đây

Vui lòng xem kết quả đợt 2 tại đây

Vui lòng xem kết quả đợt 3 tại đây

Vui lòng xem kết quả đợt 4 tại đây

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin