Thể lệ

Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm Kỳ hạn linh hoạt

Kỳ hạn huy động: 36 tháng

Loại tiền huy động: VND

Số dư tối thiểu để được tham gia chương trình: 10.000.000 đồng

Thời gian áp dụng

Từ 01/09/2017 đến 31/12/2017

Ưu đãi

Thưởng 0.2% lãi suất trên Kỳ hạn gốc theo công thức:

Lãi suất trên Thẻ tiết kiệm = Lãi suất kỳ hạn gốc + 0.2% năm

Thưởng tiền mặt 0.2% tính trên số dư tiền gửi ngay khi khách hàng mở Thẻ tiết kiệm theo công thức:

Số tiền thưởng (*) = Số dư tiền gửi x 0.2%

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin