Nội dung ưu đãi

DÀNH CHO DU HỌC SINH:

  • Phí chuyển tiền trọn gói không giới hạn số lần hoặc giảm 50% phí chuyển tiền
  • Miễn phí thường niên thẻ 1-3 năm, các năm sau giảm 50%
  • Miễn phí đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử, phí sử dụng giảm từ 3 tháng đến 1 năm
  • An tâm với sản phẩm “vay du học”: Mức vay lên đến 100% nhu cầu

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TƯ VẤN DU HỌC:

  • Hoa hồng hấp dẫn trên từng sản phẩm vay chứng minh năng lực tài chính, vay du học và cho mỗi giao dịch chuyển tiền du học thành công.

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin