• Tặng 3 tháng sử dụng Combo (tiết kiệm đến 112.326 đồng)
  Điều kiện áp dụng
  - Trường hợp 1: Đăng ký gói Combo kèm sản phẩm Tiền gửi Tương Lai. 
  - Trường hợp 2: Khách hàng có sổ tiết kiệm hoặc vay vốn hoặc sử dụng thẻ tín dụng của Sacombank (*) 
 • Tặng 6 tháng sử dụng Combo và Tiền gửi Tương Lai/Ủy thác thanh toán hóa đơn (tiết kiệm đến 224.652 đồng)
  Dành cho khách hàng có sổ tiết kiệm hoặc vay vốn hoặc sử dụng thẻ tín dụng của Sacombank (*)

 • Lưu ý:
  - Áp dụng ưu đãi đối với khách hàng chưa sử dụng Combo hoặc mua thêm sản phẩm để đủ gói Combo 1 hoặc Combo 2. Không áp dụng ưu đãi trong trường hợp khách hàng đã sử dụng đủ các sản phẩm riêng lẻ của Combo 1 hoặc Combo 2 hoặc thanh lý để mở Combo.
  - Combo 1 gồm Tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán (Visa/Plus) và Alert báo giao dịch tự động. Combo 2 gồm Tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán (Visa/Plus), Alert báo giao dịch tự động và eBanking (Internet Banking và Mobile Banking).
  - (*) Khách hàng có sổ tiết kiệm từ 10 triệu đồng hoặc đang vay vốn từ 10 triệu đồng


  Hội sở

  Yêu cầu của bạn

   

  Liên kết với chúng tôi

  Đăng ký nhận bản tin