Nội dung chương trình

Combo Plus

Bao gồm

  • Tài khoản thanh toán
  • Thẻ thanh toán nội địa
  • Sacombank Pay
  • Alert qua Sacombank Pay

Giá bán (chưa gồm VAT)

10.000đ/tháng, Miễn phí nếu Số dư bình quân (SDBQ) tài khoản tháng trước ≥ 2trđ

  • Trường hợp khách hàng mở tài khoản từ giữa tháng trước, SDBQ được tính từ ngày mở đến cuối tháng.
  • Mức phí và điều kiện miễn phí có thể được cập nhật tại biểu phí dịch vụ cá nhân.

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin