Nội dung chương trình

1. Phạm vi áp dụng:

CN/PGD Sacombank tại Việt Nam

2. Nội dung chương trình

COMBO

TK TIÊU CHUẨN

 

 

Tiện ích

  • Tài khoản thanh toán
  • Thẻ thanh toán
  • Alert báo giao dịch tự động
  • eBanking truy vấn
  • Sacombank Pay

Chính sách phí

  • Thu phí combo định kỳ hàng tháng. Miễn phí khi số dư bình quân TK tháng trước ≥ 5 triệu đồng

Thời gian áp dụng

  • Từ ngày 23/3/2020

 

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin