Tiện ích Combo Boss

- Phí sử dụng trọn gói, trả 1 lần/năm, tiết kiệm chi phí đến 75%.
- Bao gồm 07 sản phẩm dịch vụ và được lựa chọn 01 trong 06 loại thẻ tín dụng:

    • Tài khoản thanh toán
    • Thẻ thanh toán Visa Platinum (có tính năng hoàn tiền & miễn phí rút tiền tại ATM Sacombank)
    • Alert báo giao dịch tự động
    • eBanking (iBanking và mBanking)
    • Dịch vụ thanh toán tự động thẻ tín dụng
    • Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động 
    • Thẻ tín dụng: linh hoạt với 6 lựa chọn
        +Thẻ Tín dụng Visa Gold
        +Thẻ Tín dụng Master Gold
        +Thẻ Tín dụng Visa Platinum
        +Thẻ Tín dụng Visa Signature
        +Thẻ Tín dụng Master World
        +Thẻ Tín dụng Visa Infinite

Ưu đãi khác:

Giảm 50%, không giảm phí Min đối với:

    - Phí Dịch vụ Trung gian thanh toán mua bán Bất động sản.
    -Phí dịch vụ giữ hộ tài sản.

 

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin