Ưu đãi

1. Dành cho Khách hàng mới khi tham gia Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (HĐ BHNT) Dai-ichi Việt Nam từ nay đến 31/03/2022:

  • Lì xì vào tài khoản thanh toán (TKTT)/ Sacombank Pay với HĐ BHNT đủ điều kiện sau:
 IP/HĐBH Số tiền lì xì (Tiền hoàn)/HĐBH
 20 triệu đồng ≤ IP < 30 triệu đồng  268.000 đồng
 IP ≥ 30 triệu đồng   379.000 đồng
  • Hoàn thêm đến 15% phí bảo hiểm vào TKTT nếu đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác tại Sacombank (tiền gửi, tiền vay, thẻ tín dụng, Combo Boss, chi lương qua Sacombank, Khách hàng Doanh nghiệp đứng tên mua bảo hiểm cho Cán bộ nhân viên…).

2. Dành cho Khách hàng khôi phục HĐ BHNT Dai-ichi Việt Nam từ nay đến 28/02/2022:

  • Hoàn đến 10% (Tối đa 2 triệu đồng) khi khôi phục HĐ BHNT bị mất hiệu lực từ năm 2 trở xuống trước ngày 01/02/2022

Vui lòng xem thể lệ chi tiết tại đây!

Khám phá các sản phẩm BHNT tại đây! 

Danh sách khách hàng được hoàn tiền

Danh sách Khách hàng tham gia HĐ BH mới (Tháng 2/2022) tại đây!

Danh sách Khách hàng tham gia HĐ BH mới (Tháng 3/2022) tại đây!

Danh sách Khách hàng khôi phục HĐ BH tại đây!

 
 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin