Ưu đãi

1. Dành cho Khách hàng mới khi tham gia Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (HĐ BHNT) An Tâm Đầu Tư (ILP) từ nay đến 31/05/2022:

  • Hoàn tiền vào tài khoản thanh toán Sacombank (TKTT)/Sacombank Pay của KH. Các mức hoàn theo phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên (IP):
IP/HĐBH ILP  Mức ưu đãi/HĐBH 
 30 triệu đồng ≤IP<100 triệu đồng   1.000.000 đồng
 100 triệu đồng ≤IP<150 triệu đồng  5.000.000 đồng
 150 triệu đồng ≤IP<200 triệu đồng  6.000.000 đồng
 200 triệu đồng ≤IP<300 triệu đồng  8.000.000 đồng
 IP≥ 300 triệu đồng  10.000.000 đồng


HĐBH An Tâm Đầu Tư (ILP): bao gồm sản phẩm chính An Thịnh Đầu Tư (ILP) và (các) sản phẩm bổ sung thuộc gói sản phẩm nhân thọ độc lập liên kết với Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam do Sacombank phân phối trong từng thời kỳ

2. Dành cho Khách hàng khôi phục HĐ BHNT Dai-ichi Việt Nam từ nay đến 30/06/2022:

  • Hoàn 10% phí cơ bản, tối đa 2 triệu/HĐBH vào tài khoản thanh toán Sacombank (TKTT)/ Sacombank Pay của KH.

3. Dành cho Khách hàng mới khi tham gia Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (HĐ BHNT) Dai-ichi Việt Nam từ nay đến 31/12/2022:

  •  Hoàn đến 15% phí bảo hiểm vào tài khoản thanh toán nếu đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác tại Sacombank (tiền gửi, tiền vay, thẻ tín dụng, Combo Boss, chi lương qua Sacombank, Khách hàng Doanh nghiệp đứng tên mua bảo hiểm cho Cán bộ nhân viên…).
  • Hoàn đến 100% phí chuyển đổi trả góp 
  • Miễn phí thường niên thẻ tín dụng
  • Ưu đãi lãi vay hấp dẫn
  • Và hơn thế nữa
 

Vui lòng xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây!

Liên hệ

 1900 5555 88
 ask@sacombank.com 
 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin