Ưu đãi

Ưu đãi Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi
Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank

 
Miễn phí chuyển đổi trả góp 0% kỳ hạn 6 tháng 12 tháng;
(Số tiền thực hiện chuyển đổi trả góp 0% tối thiểu 6.000.000 đồng)

Điều kiện & điều khoản

- Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank (trừ thẻ tín dụng Doanh nghiệp Sacombank) thanh toán phí bảo hiểm cho các HĐBH mà Khách hàng có đứng tên trên HĐBH.
- Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm cho HĐBH thuộc các gói sản phẩm nhân thọ độc lập của DLVN do Sacombank phân phối trong từng thời kỳ;
- Mỗi giao dịch chuyển đổi trả góp tương ứng 01 HĐBH.
- Khách hàng thực hiện chuyển đổi trả góp 0% tại CN/PGD và chỉ áp dụng 01 hình thức tại CN/PGD;
- Trường hợp HĐBH đã nộp và đăng ký chuyển đổi trả góp nhưng chưa phát hành trong tháng T, TT.DVBH sẽ tổng hợp và xét ưu đãi các HĐBH này tối đa đến tháng T+2 (với điều kiện tháng T+2 thuộc thời gian triển khai chương trình khuyến mãi);

Liên hệ

 1900 5555 88
 ask@sacombank.com 

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin