Ưu đãi

Từ ngày 01/08/2020 đến hết  ngày  31/10/2020.

Miễn phí chuyển đổi trả góp 0% kỳ hạn 06 tháng tối thiểu từ 6.000.000 trở lên.

Sacombank tổng hợp các HĐBH thỏa điều kiện tham gia miễn phí chuyển đổi trả góp 0% theo 3 đợt:

* Đợt 1: ngày 07/09/2020 đối với các Hợp đồng bảo hiểm được khôi phục hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đến 31/8/2020.

* Đợt 2: ngày 07/10/2020 đối với các Hợp đồng bảo hiểm được khôi phục hiệu lực từ ngày 01/9/2020 đến 30/9/2020.

* Đợt 3: ngày 09/11/2020 đối với các Hợp đồng bảo hiểm được khôi phục hiệu lực từ ngày 01/10/2020 đến 31/10/2020.

*Chi tiết thể lệ chương trình xem tại đây!

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin