Ưu đãi

1.Ưu đãi dành cho:
- Khách hàng cá nhân sử dụng các SPDV tiền gửi/vay và tham gia mới HĐBH nhân thọ DLVN; và
- Khách hàng là Bên mua bảo hiểm hoặc Bên được bảo hiểm của sản phẩm chính.

2. Thời gian triển khai: Từ 01/08/2021 đến 30/09/2021.
3. Địa bàn khuyến mãi: Toàn quốc.

4. Nội dung ưu đãi:

  • Khách hàng tiền vay:
 Ưu đãi Điều kiện IP  Kỳ hạn
 Giảm 0,5%/năm IP ≥ 50 triệu VND  12 tháng
 IP ≤ 50 triệu VND  6 tháng

  • Khách hàng tiền gửi
 Ưu đãi Điều kiện IP
 Cộng 0,2%/năm IP ≥  50 triệu VND
Cộng 0,1%/năm   20 triệu VND ≤ IP < 50 triệu VND

  • Tặng vàng SBJ
 Ưu đãi Điều kiện IP
 1 chỉ vàng Thần tài SBJ IP ≥  50 triệu VND
2 chỉ vàng Thần tài SBJ IP ≥  100 triệu VND

 

 

*Các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ - Xem tại đây

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin