Ưu đãi

Từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021, Khách hàng (KH) đăng ký Bảo hiểm Ung Thư K-Care qua app Sacombank Pay sẽ nhận được ưu đãi, cụ thể:

  • Hoàn 20%/phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên tối đa 1.000.000 VND/HĐBH vào tài khoản Sacombank Pay đã xác thực (định danh) cho 100 HĐBH đầu tiên/đợt.
  • Danh sách 100 HĐBH đầu tiên mỗi đợt được xác định theo thứ tự số HĐBH do DLVN phát hành.
  • KH tham gia nhiều HĐBH trong thời gian triển khai chương trình được hưởng ưu đãi nhiều lần.

Điều kiện

  • Khách hàng cá nhân tham gia mới HĐBH K-Care (*) qua Sacombank Pay.

(*) HĐBH K-Care do DLVN phát hành theo hợp tác Bancassurance với Sacombank

Đợt xét

  • Đợt 1: HĐBH phát hành từ 01/10 đến 31/10/2021
  • Đợt 2: HĐBH phát hành từ 01/11 đến 30/11/2021
  • Đợt 3: HĐBH phát hành từ 01/12 đến 31/12/2021

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin