Ưu đãi

Từ 15/07 - 30/09/2021, khách hàng cá nhân khi thanh toán hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) nhân thọ & khôi phục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực năm 1, 2, 3 bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank sẽ được ưu đãi hoàn 100% phí chuyển đổi trả góp, cụ thể:

1. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới

 • Thời gian: 15/7/2021 - 31/8/2021
 • Nội dung ưu đãi:
  • Hoàn 100% phí chuyển đổi trả góp 0% kỳ hạn 06 tháng và 12 tháng (tương đương hoàn 2,1% (6 tháng) và 4,2% (12 tháng) số tiền đăng ký chuyển đổi trả góp thỏa điều kiện) khi khách hàng thanh toán phí bảo hiểm kỳ đầu tiên cho những HĐBH được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình
  • Số tiền thực hiện chuyển đổi trả góp 0% tối thiểu từ 6.000.000 trở lên.

2 Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực năm 1, 2, 3

 • Thời gian: 01/8/2021 - 30/9/2021
 • Nội dung ưu đãi:
  • Hoàn 100% phí chuyển đổi trả góp 0% kỳ hạn 06 tháng và 12 tháng (tương đương hoàn 2,1% (6 tháng) và 4,2% (12 tháng) số tiền đăng ký chuyển đổi trả góp thỏa điều kiện) khi khách hàng thanh toán phí bảo hiểm để khôi phục các HĐBH năm phí thứ 1, 2, 3 mất hiệu lực trong thời gian diễn ra chương trình
  • Số tiền thực hiện chuyển đổi trả góp 0% tối thiểu từ 6.000.000 trở lên.
 • Quy định về về HĐBH mất hiệu lực được khôi phục:

3. Điều kiện

 • Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm cho HĐBH thuộc các gói sản phẩm nhân thọ độc lập liên kết với Dai-ichi Việt Nam do Sacombank phân phối trong từng thời kỳ
 • Giao dịch chuyển đổi trả góp phải được duyệt hoàn tất trong thời gian triển khai chương trình
 • Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank thanh toán phí bảo hiểm cho các HĐBH mà Khách hàng có đứng tên trên HĐBH nhân thọ (bên mua bảo hiểm hoặc bên được bảo hiểm sản phẩm chính)
 • Số tiền đăng ký chuyển đổi trả góp không được vượt quá tổng phí bảo hiểm của HĐBH tham gia.

→ Vui lòng xem chi tiết điều kiện và điều khoản tại Thể lệ chương trình

Liên hệ

Media

Hội sở

Yêu cầu của bạn

 

Liên kết với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin